ZDRAVLJE

Matični klub PSK i Internacionalna Šnaucer Pinčer unija doneli su preporuku liste zdravstvenih testova neophodnih za pse koji učestvuju u uzgoju. Naš klub se pridružuje preporukama sa napomenom da one kod nas još uvek nisu obavezujuće već ih treba shvatiti kao smernicu .